אבטחת נתונים

הצהרת הגנת פרטיות אודות אתר האינטרנט www.maskonnow.com

פרטים אישיים ((שייקראו בהמשך „נתונים“) יעובדו על ידינו רק במסגרת הנדרש וכן למטרת הכנת אתר אינטרנט מתפקד וידידותי למשתמש, כולל התכנים בו והשירותים המוצעים בו.

בכפוף לסעיף 4 מספר 1 של תקנה (EU) 2016/679, לאבטחת המידע (שתיקרא בהמשך „DSGVO“), תחשב ל“עיבוד“ כל פעולה עם או ללא עזרת הליך המבוצע באופן אוטומטי או כל סדרת הליכים מסוג זה בהקשר עם הפרטים האישיים, כגון איסוף, הזנה, ארגון, סידור, אחסון, התאמה או שינוי, קריאה, שאלה, שימוש, פרסום באמצעות שידור, עיבוד או כל צורה אחרת של הכנה, השוואה או קישור., ההגבלה, המחיקה או ההשמדה.

אנחנו מיידעים אתכם במיוחד באמצעות הצהרת הגנת הפרטיות הבאה על האופן, ההיקף, המטרה, משך הזמן והבסיס המשפטי של עיבוד פרטים אישיים, כל עוד אנחנו נחליט על מטרת ואמצעי העיבוד לבדנו או יחד עם אחרים. ברצוננו ליידע אתכם בנוסף לכך לגבי הרכיבים הזרים בהם אנו משתמשים למטרות שיפור וכן לצורך הגדלת איכות השימוש, כל עוד בעקבות זאת צד ג‘ יעבד את הנתונים על אחריותו.

הצהרת הגנת הפרטיות מחולקת באופן הבא:

I. מידע אודותינו כאחראים לאתר
II. זכויות המשתמש והנוגעים בדבר
III. מידע אודות עיבוד נתונים

I. מידע אודותינו כאחראים לאתר

הגורם האחראי לאתר אינטרנט זה במובנ ההגנה על הפרטיות הוא:

10drei e.V.
Postfach 06 06 10
80080 München
גרמניה

מייל: [email protected]

II. זכויות המשתמש והנוגעים בדבר

מתוך לקיחה בחשבון של עיבוד הנתונים שיתואר בהמשך ביתר פירוט עומדת למשתמשים ולנוגעים בדבר הזכות

  • לאישור, האם הנתונים הנוגעים יעובדו, למידע אודות הנתונים המעובדים, למידע נוסף אודות עיבוד הנתונים וכן לעותקים של הנתונים (השווה גם סעיף 15 DGSVO);
  • לתיקון או להשלמת נתונים לא נכונים או לא מלאים (השווה גם סעיף 16 DSGVO);
  • למחיקה ללא דיחוי של הנתונים המסוימים (השווה סעיף 17 DGSVO), או לחלופין, אם נדרש עיבוד נוסף בהתאם לפסקה 17 סעיף 3 DGSVO, להגבלת העיבוד בהתאם למובנו של סעיף 18 DGSVO;
  • לקבלת הנתונים הנוגעים להם ושהוכנו על ידם ולהעברת נתונים אלה למפעיל/אחראי אחר (השווה גם סעיף 20 DGSVO);
  • לתלונה לרשות המפקחת, כאשר אתם סבורים, שהנתונים המסוימים עובדו ע“י המפעיל תוך עבירה כעל חוקי אבטחת הנתונים (השווה גם סעיף 77 DGSVO).

מעבר לכך המפעיל מתחייב, לדווח לכל מקבלי המידע, שנחשפו מולם נתונים באמצעות המפעיל, לגבי כל תיקון או מחיקה של נתונים או הגבלת העיבוד, שהתבצעו על בסיס סעיף 16, 17 פסקה 1, 18 DSGVO. התחייבות זו לא תתקיים, כל עוד הודעה זו קשורה במאמץ בלתי אפשרי או בלתי סביר בהיקפו. ללא קשר לכך למשתמש עומדת הזכות למידע אודות מקבלי מידע אלה.

כמו כן למשתמשים ולנוגעים בדבר עומדת הזכות בכפוף לסעיף 21 DGSVO לערעור נגד עיבוד עתידי של נתונים נוגעים להם, כל עוד הנתונים עובדו ע“י המפעיל בהתאם למובנו של סעיף 6 פיסקה 1 f) DSGVO. מוצדק במיוחד יהיה ערעור נגד עיבוד הנתונים למטרת פרסומת ישירה.

III. מידע אודות עיבוד נתונים

הנתונים שלכם המעובדים בזמן השימוש באתר האינטרנט יימחקו וייחסמו, כאשר מטרת אחסונם בטלה, כאשר מחיקת הנתונים לא מנוגדת לחובת אחסון במסגרת החוק ואם לא יהיו אחר כך הנחיות שמשמעותן אחרת לגבי הליכי העיבוד השונים.

נתוני השרת

מסיבות טכניות, במיוחד במסגרת האחריות על אתר אינטרנט בטוח ויציב, יועברו אלינו על ידכם נתונים באמצעות הדפדפן שלכם או יועברו אל ספק האינטרנט שלנו. באמצעות נתוני התחברות אלה של השרת, יתבצע איסוף של בין היתר סוג וגרסת הדפדפן שלכם, מערכת ההפעלה שלכם, אתר האינטרנט ממנו עברתם אל האתר שלנו (URL), הדף באתר האינטרנט שלנו בו גלשתם, התאריך והשעה של הכניסה המסוימת וכן כתובת IP של חיבור האינטרנט, ממנו התבצע השימוש באתר האינטרנט שלנו.

הנתונים שייאספו באופן זה יאוחסנו באופן זמני, אך לא יחד עם נתונים אחרים שלכם.

אחסון זה יתבצע על הבסיס החוקי של סעיף 6 פסקה 1. f) DSGVO. העניין המוצדק שלנו הוא בשיפור, יציבות, תפקוד ובטיחות אתר האינטרנט שלנו.

הנתונים יימחקו שוב לכל היאוחר לאחר שבעה ימים, כל עוד אין צורך באחסון נוסף למטרת איסוף ראיות. אחרת לא ייכללו הנתונים במחיקה זו באופן מלא או חלקי עד להבהרה סופית של המקרה.