פרטי המפרסם

הכנו את אתר האינטרנט הזה, על מנת להפיץ את הרעיון הבא:

אם כל האנשים ילבשו מסיכות פנים במרחב הציבורי, ניתן יהיה להאט את התפשטות SARS-CoV-2. והיות ומסיכות רפואיות שייכות באמת לתחום הרפואה, אנחנו רוצים לעודד ולהנחות את האלתור והייצור העצמי של מסיכות.

צרו קשר באמצעות אתר זה במקרה ומתעוררות שאלות או אם תרצו לסייע.

תודה!

כריסטיאנה שטנגר ופרידמן קאריג


הנתונים בכפוף ל-§ 5 TMG

10drei e.V.

Postfach 06 06 10

80080 München 

העמותה מיוצגת ע“י: כריסטיאנה שטנגר

מייל: [email protected]

אחראי לתוכן אתר אינטרנט זה בכפוף ל-§ 55 סעיף 2 RStV הוא:tbr


פרידמן קאריג, שניתן ליצור איתו קשר באמצעות  

10drei e.V.

Postfach 06 06 10

80080 München 

[email protected]

האחריות לתוכן

כנותן שירות אנחנו אחראים בכפוף ל-§ 7 סעיף 1 TMG לתכנים המופיעים באתר זה בכפוף לחוקים הכלליים. בכפוף ל-§§ 8 עד 10 TMG אנחנו לא מחויבים כנותן שירות, לפקח על המידע הזר או הנשמר או לחקור אותו בתנאים מסוימים

, במידה והוא מנחה לפעילות המנוגדת לחוק.

המחויבות למחיקה או לחסימה של השימוש במידע בכפוף לחוקים הכלליים נשארת במקרה כזה קיימת. אך האחריות הקשורה לכך תחול למרות זאת החל בנקודת הזמן של הידיעה על עבירה קונקרטית על החוק. נמחק תכנים אלה ללא דיחוי כאשר נקבל ידיעה על עבירות אלה על החוק.

האחריות לקישורים

התכנים שלנו מכילים קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים של גורמים אחרים, שאין לנו השפעה על תכניהם.

לכן גם לא נוכל לשאת באחריות לתכנים זרים אלה. לתכני האתרים המקושרים אחראי תמיד המציע המסוים או מפעיל האתר. קיום עבירות אפשריות על החוק נבדק באתרים המקושרים בנקודת הזמן של יצירת הקישור.

תכנים המנוגדים לחוק לא היו ידועים בנקודת הזמן של יצירת הקישור:

בדיקות סדירות של התכנים של האתרים המקושרים בלתי אפשרית ללא חשדות קונקרטיים לגבי עבירה על החוק. נמחק קישורים מסוג זה ללא דיחוי כאשר נקבל ידיעה על עבירות אלה על החוק.
 

זכויות יוצרים

התכנים והיצירות שנוצרו ע“י מפעיל האתר מוגנים ע“י חוק זכויות היוצרים בגרמניה. העתקה, עיבוד, הפצה וכל סוג של שימוש מחוץ לגבולות החוק להגנת זכויות יוצרים חייבים באישור בכתב של המחבר או היוצר המסוימים. הורדה והעתקה של אתר זה מותרים לשימוש פרטי אך לא לשימוש מסחרי.

במידה ותכני אתר זה לא נוצרו ע“י מפעיל האתר, יהיה צורך לציית לזכויות היוצרים של צד ג‘.

במיוחד תכני צד ג‘ יסומנו ככאלה. אם למרות זאת שמעתם על עבירה על זכויות יוצרים, אנחנו מבקשים לקבל מידע מתאים. נמחק תכנים מסוג זה ללא דיחוי כאשר נקבל ידיעה על עבירות אלה על החוק.

פרטי מפרסם אלה מבוססים על טקסט לדוגמה של אשף פרטי מפרסם של:

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html