مشخصات نشر

ما این وب‌سایت را به صورت آنلاین منتشر کرده‌ایم تا ایده زیر را پخش کنیم:

اگر همه افراد در فضاهای عمومی از ماسک‌های تنفسی استفاده کنند، گسترش SARS-CoV-2 می‌تواند کند شود. و از آنجا که ماسک‌های پزشکی در واقع امر متعلق به کادر پزشکی است، می‌خواهیم مردم را به تهیه ماسک‌های خود ترغیب کنیم و به آنها آموزش انجام این کار را بدهیم.

اگر سوالی دارید یا در صورتی که می‌خواهید کمک کنید، در اینجا خبر بدهید.

ممنون!

کریستیانه اشتنگر و فریدمان کاریگ


اطلاعات بر اساس بند ۵ TMG

10drei e.V.

Postfach 10 06 06

80080 München 

نماینده انجمن: کریستیانه اشتنگر

ایمیل تماس: [email protected]

مسئول محتوای این وب‌سایت بر طبق بند ۵۵، پاراگراف ۲ RStV:tbr


فریدمان کاريگ که در نشانی زیر قابل دسترسی است  

10drei e.V.

Postfach 10 06 06

80080 München 

[email protected]

مسئولیت محتوا

ما به عنوان ارائه‌دهنده خدمات، مطابق با بند ۷ پاراگراف ۱ TMG مسئولیت محتوای خود در این صفحات را مطابق با قوانین عمومی بر عهده داریم. مطابق با پاراگراف ۸ تا ۱۰ TMG، ما به عنوان ارائه‌دهنده خدمات موظف نیستیم اطلاعات شخص ثالث منتقل‌شده یا ذخیره‌شده را تحت نظر بگیریم

یا در مورد شرایطی که فعالیت غیرقانونی را نشان می‌دهد، تحقیق کنیم.

تعهدات مربوط به حذف یا مسدود کردن استفاده از اطلاعات مطابق قوانین عمومی پابرجا است. با این حال، پذیرش مسئولیت در این رابطه فقط از زمانی که ما متوجه نقض واقعی قانون شویم، امکان‌پذیر است. به محض آگاهی از چنین تخلفاتی، فوراً این محتوا را حذف خواهیم کرد.

مسئولیت پیوندها

پیشنهاد ما حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های خارجی اشخاص ثالث است که ما هیچ کنترلی بر محتوای آنها نداریم.

به همین دلیل، ما نمی‌توانیم هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به این محتوای خارجی بپذیریم. ارائه‌دهنده یا کاربر مربوطه همواره مسئول محتوای صفحات پیوند داده ‌شده است. صفحات پیوند داده شده در زمان ایجاد پیوند از نظر نقض احتمالی قانون بررسی شده‌اند.

در زمان ایجاد پیوند هیچ محتوای غیرقانونی قابل تشخیص نبوده است.

کنترل دائمی محتوای صفحات پیوند داده شده، بدون شواهدی مشخص در خصوص نقض قانون معقول نیست. به محض آگاهی از چنین تخلفاتی، فوراً این چنین پیوندهایی را حذف خواهیم کرد.
 

کپی‌رایت

محتوا و آثار ایجاد‌شده در این صفحات به وسیله کاربر سایت تابع قانون کپی‌رایت آلمان است. تکثیر، ویرایش، توزیع و هر نوع استفاده فراتر از محدوده قانون کپی‌رایت، مستلزم رضایت کتبی نویسنده یا تهیه‌کننده مربوطه است. بارگیری و کپی این صفحه فقط برای استفاده‌های خصوصی و غیرتجاری مجاز است.

در صورتی که محتوای این صفحه توسط کاربر ایجاد نشده باشد، کپی‌رایت برای اشخاص ثالث رعایت می‌شود.

محتویات تولیدشده به وسیله اشخاص ثالث به طور خاص مشخص می‌شوند. اگر با این وجود از نقض کپی‌رایت آگاه شدید، لطفاً به ما اطلاع دهید. به محض آگاهی از چنین تخلفاتی، فوراً این چنین محتوایی را حذف خواهیم کرد.

این مشخصات نثر بر اساس نمونه متون این تولید‌کننده مشخصات نشر است:

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html