Julkaisutiedot

Olemme luoneet tämän verkkosivuston seuraavaa ajatusta levittääksemme:

Kun kaikki käyttävät julkisilla paikoilla liikkuessaan kasvomaskia, SARS-CoV-2:n leviämistä voidaan hidastaa. Ja koska terveydenhuoltoon tarkoitetut maskit kuuluvat tosiaankin terveydenhuoltoon, haluamme rohkaista ja neuvoa tekemään maskeja itse.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat auttaa, ota yhteyttä tätä kautta.

Kiitos!

Christiane Stenger ja Friedemann Karig


TMG-lain 5 pykälän mukaiset tiedot

10drei e.V.

Postfach 10 06 06

80080 München 

Yhdistystä edustaa: Christiane Stenger

Sähköposti: [email protected]

Tämän verkkosivuston sisällöstä vastaa RStV-lain 55 pykälän 2 momentin mukaisesti


Friedemann Karig, yhteystiedot:  

10drei e.V.

Postfach 10 06 06

80080 München 

[email protected]

Vastuu sisällöstä

Olemme palveluntarjoaja TMG-lain 7 pykälän 1 momentin kuvaamassa mielessä vastuussa näistä sivustoista yleisen lainsäädännön mukaisesti. TMG-lain 8–10 pykälän mukaisesti meitä ei kuitenkaan palveluntarjoajana velvoiteta valvomaan välitettyjä tai tallennettuja ulkopuolisten tahojen tietoja tai selvittämään

olosuhteita, jotka viittaavat lainvastaiseen toimintaan.

Velvollisuus poistaa tietoja tai estää niiden käyttöä yleisen lainsäädännön puitteissa on kuitenkin edelleen voimassa. Tällainen vastuu on kuitenkin voimassa vasta siitä hetkestä, kun tieto konkreettisesta oikeudenloukkauksesta saadaan. Kun saamme tietoomme tämänkaltaisia oikeudenloukkauksia, poistamme tällaiset sisällöt välittömästi.

Vastuu linkeistä

Sivuillamme on linkkejä ulkopuolisille kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa.

Siksi emme myöskään voi ottaa vastuuta näistä muiden osapuolten sisällöistä. Linkitettyjen sivustojen sisällöistä vastaa kulloisenkin sivuston tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitettyjen sivustojen mahdollinen lainvastaisuus on tarkistettu linkkejä luotaessa.

Linkkejä luotaessa ei ole havaittu lainvastaisia sisältöjä.

Jatkuvaa linkitettyjen sivustojen sisällön valvontaa ei voi kuitenkaan kohtuudella edellyttää ilman konkreettista syytä. Jos saamme tietoomme oikeudenloukkauksia, poistamme asiaan liittyvät linkit välittömästi.
 

Tekijänoikeudet

Tällä sivustolla olevat sivuston ylläpitäjän laatimat sisällöt ja teokset kuuluvat Saksan tekijänoikeuslain piiriin. Jäljentäminen, muokkaaminen ja jakelu sekä kaikenlainen tekijänoikeuslain rajat ylittävä hyödyksikäyttö vaatii kulloisenkin tekijän tai laatijan kirjallisen suostumuksen. Näitä sivuja saa ladata ja kopioida vain yksityiskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Niiden sisältöjen osalta, joita tämän sivuston ylläpitäjä ei ole laatinut, huomioidaan kolmannen osapuolen tekijänoikeudet.

Kolmannen osapuolen tuottama sisältö merkitään erikseen sellaiseksi. Jos kuitenkin huomaat tekijänoikeusloukkauksen, pyydämme ilmoittamaan asiasta. Jos saamme tietoomme oikeudenloukkauksia, poistamme asiaan liittyvät linkit välittömästi.

Nämä julkaisutiedot on laadittu seuraavan julkaisutietogeneraattorin mallitekstien pohjalta:

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html