Kolofon

Vi har oprette dette websted for at udbrede følgende idé:

Hvis alle mennesker bærer åndedrætsmasker i det offentlige rum, kan vi sænke spredningen af SARS-CoV-2. Og eftersom kirurgiske masker trods alt bør være forbeholdt sundhedssektoren, vil vi opfordre alle til at lave deres egne masker ved hjælp af de vejledninger, vi har samlet sammen.

Kontakt os her, hvis I har spørgsmål, eller har lyst til at hjælpe til.

Mange tak!

Christiane Stenger og Friedemann Karig


Oplysninger i henhold til § 5 TMG (den tyske lov om telemedier)

10drei e.V.

Postfach 10 06 06

D-80080 München 

Foreningen repræsenteres af: Christiane Stenger

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for indholdet på dette websted i henhold til § 55 stk. 2 RStV (overenskomsten mellem de tyske delstater om radio- og transmission) er:tbr


Friedemann Karig, som kan kontaktes på  

10drei e.V.

Postfach 10 06 06

D-80080 München 

[email protected]

Ansvar for indhold

I egenskab af tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 stk. 1 TMG ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til almen lovgivning. I henhold til §§ 8-10 TMG er vi som tjenesteudbydere dog ikke forpligtede til at overvåge eller efterforske overførte eller lagrede oplysninger,

som demonstrerer ulovlig virksomhed.

Dette har ingen indvirkning på forpligtelser til borttagelse af eller spærring for brug af informationer i henhold til almen lovgivning. Det er dog først muligt at tage ansvar desangående fra og med det tidspunkt, hvor vi bliver opmærksomme på en specifik retskrænkelse. Om vi gøres opmærksomme på sådanne retskrænkelser, fjerner vi det pågældende indhold øjeblikkeligt.

Ansvar for links

Vores websted indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold ligger uden for vores indflydelsessfære.

Vi kan derfor heller ikke tage ansvar for dette eksterne indhold. De pågældende websteders udbydere eller ejere står til hver en tid til ansvar for indholdet på de sider, der linkes til. Webstederne, der linkes til, blev på tidspunktet for oprettelsen af de oprindelige links gennemgået for lovovertrædelser.

På tidspunktet for oprettelsen af de oprindelige links forelå der tilsyneladende intet retsstridigt indhold.

En permanent indholdskontrol af webstederne, der linkes til, kan ikke med rimelighed gennemføres uden at tage udgangspunkt i konkrete lovovertrædelser. Om vi gøres opmærksomme på retskrænkelser, fjerner vi de pågældende links øjeblikkeligt.
 

Ophavsret

Indhold og skrifter, der stilles til rådighed af webstedoperatørne på disse sider, er underlagt tysk lovgivning om ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for brug, der går ud over ophavsrettens rammer, kræver skriftlig tilladelse fra den respektive ophavsperson. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt med henblik på privat, ikke-kommerciel brug.

I tilfælde, hvor indhold på dette websted ikke er oprettet af webstedets ejer, respekteres tredjeparters ophavsret.

I særdeleshed betegnes tredjepartsindhold som sådant. Skulle du alligevel bemærke en overtrædelse af ophavsretten, beder vi dig om at gøre os opmærksomme herpå. Om vi gøres opmærksomme på retskrænkelser, fjerner vi det pågældende indhold øjeblikkeligt.

Denne kolofon er baseret på tekstskabeloner fra kolofongeneratoren fra:

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html