Veri koruma

www.maskonnow.com web sitesine ait veri koruma politikası

Kişisel veriler (bundan sonra çoğunlukla sadece “veriler” olarak adlandırılacaktır) tarafımızca sadece gereklilik çerçevesinde ve içerikleri ve orada sunulan hizmetler dahil olmak üzere faal ve kullanıcı dostu bir internet sunumu sağlamak için işlenir.

Yönergenin (AB) 2016/679, dolayısıyla veri gizliliği temel düzenlemesinin (bundan sonra sadece “DSGVO” olarak adlandırılacaktır) 4. maddesinin 1. sayısına istinaden “işleme”, otomatik işlemlerin yardımı ile veya yardımı olmadan gerçekleştirilen işlem veya kişisel veriler ile bağlantılı toplama, kayıt, organizasyon, düzenleme, kaydetme, ayarlama veya değişiklik, ayıklama, sorgulama, kullanım, aktarım ile ifşa, yayınlama veya başka tür bir sağlama, eşleştirme veya bağlantı, kısıtlama, silme veya imha gibi işlem veya işlem serileridir.

Aşağıda bulunan veri koruma politikası ile kendimiz veya başkaları ile birlikte işlemenin amaçları ve araçları hakkında karar verdiğimiz takdirde, sizleri özellikle kişisel verilerin işlenmesinin türü, kapsamı, amacı, süresi ve yasal dayanağı hakkında bilgilendirmekteyiz. Sizleri ayrıca, üçüncü tarafların yine kendi sorumlulukları çerçevesinde bu yolla veri işlemesi durumunda, tarafımızca optimizasyon amaçları ile ve kullanım kalitesinin arttırılması için kullandığımız üçüncü taraf bileşenleri hakkında aşağıda bilgilendirmekteyiz.

Veri koruma politikamız aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

I. Sorumlu olarak bizim hakkımızdaki bilgiler
II. Kullanıcıların ve etkilenen kişilerin hakları
III. Veri işlemesi hakkında bilgiler

I. Sorumlu olarak bizim hakkımızdaki bilgiler

Veri koruma hukuku açısından bu web sitesinin sorumlu sağlayıcısı:

10drei e.V.
Posta kodu 10 06 06
80080 München
Almanya

E-posta: [email protected]

II. Kullanıcıların ve etkilenen kişilerin hakları

Aşağıda daha yakından tanımlanan veri işlemesi bakımından kullanıcılar ve ilgili kişiler

  • kendilerini ilgilendiren verilerin işlendiğine dair onay, işlenen veriler hakkında bilgi, veri işlemesine dair diğer bilgiler ve ayrıca verilerin kopyaları (karşılaştırma ayrıca madde 15 DSGVO) hakkına;
  • Doğru olmayan veya eksik veriler durumunda düzeltme veya tamamlama hakkına (karşılaştırma ayrıca madde 16 DSGVO);
  • Kendilerini ilgilendiren verilerin derhal silinmesi (karşılaştırma ayrıca madde 17 DSGVO), veya alternatif olarak, madde 17 paragraf 3 DSGVO’ya istinaden bir işleme gerekli ise işlemenin madde 18 DSGVO şartlarına göre kısıtlanması;
  • kendilerini ilgilendiren ve kendileri tarafından sunulmuş olan verilerin verilmesi ve bu verilerin başka sunucular/sorumlulara iletilmesi (karşılaştırma ayrıca madde 20 DSGVO);
  • eğer kendilerini ilgilendiren verilerin sağlayıcı tarafından veri gizliliği düzenlemelerine aykırı olarak işlendiği kanaatini taşıyorlarsa denetim makamlarına şikayet etme hakkına sahiptir (karşılaştırma ayrıca madde 77 DSGVO).

Sağlayıcı bunun haricinde, sağlayıcı tarafından verileri ifşa edilmiş olan tüm alıcıları, verilerin madde 16, 17 paragraf 1, 18 DSGVO’ya istinaden her türlü düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin sınırlandırması hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük, eğer bu bilgilendirmenin imkansız olması veya orantısız bir masrafa bağlı olması durumunda geçerli değildir. Kullanıcı bundan ayrı olarak bu alıcılar hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve ilgililer ayrıca, verilerin sağlayıcı tarafından madde 6 paragraf 1 nokta f) DSGVO’ya istinaden işlenmesi durumunda, madde 21 DSGVO’ya istinaden kendilerini ilgilendiren verilerin gelecekte işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Özellikle doğrudan reklam için veri işlemesine karşı itiraz edilmesi uygundur.

III. Veri işlemesi hakkında bilgiler

İnternet sunumumuzun kullanımı sırasında işlenen verileriniz, kaydedilme amaçları ortadan kalktığında veya verilerin silinmesine karşı herhangi yasal saklama yükümlülükleri bulunmadığında ve akabinde tekil işleme işlemleri için başka farklı bildirimler yapılmamakta ise silinir veya bloke edilir.

Sunucu Verileri

Teknik nedenlerle, özellikle güvenli ve sağlam bir internet sunumu için internet tarayıcınız tarafından web alanı sağlayıcısına veriler aktarılır. Bu sunucu log dosyaları olarak adlandırılan dosyalar ile internet tarayıcınızın tipi ve versiyonu, işletim sistemi, internet sunumumuza geçiş yaptığınız web sitesi (Referrer URL), internet sunumumuzda ziyaret ettiğiniz web sitesi (siteleri), ilgili erişimin tarih ve saati ayrıca internet sunumumuzu ziyaret ettiğiniz internet bağlantısının IP adresi toplanır.

Bu şekilde toplanan veriler geçici olarak kaydedilir, ancak bunlar sizin diğer verileriniz ile birlikte tutulmaz.

Bu kayıt işleminin yasal dayanağı madde 6 paragraf 1 nokta f) DSGVO’dur. Meşru ilgimiz, internet sunumumuzun iyileştirilmesi, sağlamlığı, işlevselliği ve güvenliğidir.

Bu veriler, ispat amaçları ile başkaca bir saklama gerekmediği sürece, en geç yedi gün sonra tekrar silinir. Aksi takdirde veriler bir olayın nihai olarak çözülmesine kadar tamamen veya kısmen silinmeden hariç tutulur.