Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka za internetsku stranicu www.maskonnow.com

Osobne podatke (u daljnjem tekstu „podaci”) obrađujemo samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno i u svrhu pružanja funkcionalne i korisničke internetske stranice, uključujući njezin sadržaj i ponuđene usluge.

Prema članku 4. broju 1. Uredbe (EU) 2016/679, odn. Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu „OUZP”), „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ovom izjavom o zaštiti privatnosti osobnih podataka obavještavamo vas posebno o vrsti, opsegu, namjeni, trajanju i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, u mjeri u kojoj sami ili zajedno s drugima odlučujemo o svrhama i načinima obrade. Pored toga, u nastavku ćemo vas informirati o komponentama treće strane koje upotrebljavamo u svrhu optimizacije i za povećanje kvalitete uporabe ako time treće strane obrađuju podatke na vlastitu odgovornost.

Naša Izjava o zaštiti privatnosti osobnih podataka strukturirana je na sljedeći način:

I. Podaci o nama kao odgovornima
II. Prava korisnika i subjekata podataka
III. Informacije o obradi podataka

I. Podaci o nama kao odgovornima

Odgovorni pružatelj ove internetske stranice u smislu zaštite podataka jest:

10drei e.V.
Poštanski pretinac 10 06 06
80080 München
Njemačka

E-pošta: [email protected]

II. Prava korisnika i subjekata podataka

S obzirom na obradu podataka koja je detaljnije opisana u nastavku, korisnici i subjekti podataka imaju pravo

  • na potvrdu da li se podaci koji se odnose na njih obrađuju, na obavještavanje o podacima koji se obrađuju, na daljnje informacije o prirodi obrade podataka i na kopije podataka (usp. i čl. 15. OUZP-a);
  • ispraviti ili dovršiti netočne ili nepotpune podatke (usp. i čl. 16. OUZP-a);
  • na trenutno brisanje podataka o njima (usp. i čl. 17. OUZP-a), ili alternativno, ako je potrebna daljnja obrada kako je propisano čl. 17. st. 3. OUZP-a, na ograničavanje navedene obrade po čl. 18. OUZP-a;
  • primati podatke koji se odnose na njih i/ili koje su oni pružili te da se isti prosljeđuju drugim pružateljima/odgovornima (usp. i čl. 20. OUZP-a);
  • podnijeti pritužbe nadzornom tijelu ako smatraju da podatke koji se odnose na njih pružatelj obrađuje u suprotnosti s odredbama o zaštiti podataka (usp. i čl. 77. OUZP-a).

Osim toga, pružatelj je dužan obavijestiti sve primatelje kojima otkriva podatke o takvim ispravcima, brisanjima ili ograničenjima koja su stavljena na obradu prema čl. 16., 17., st. 1., 18. OUZP-a. Međutim, ova se obveza ne primjenjuje ako je takva obavijest nemoguća ili uključuje nerazmjerne napore. Bez obzira na to, korisnici imaju pravo na informacije o tim primateljima.

Isto tako, prema čl. 21. OUZP-a, korisnici i subjekti podataka imaju pravo uložiti prigovor na buduću obradu podataka koji se odnose na njih, pod uvjetom da ih obrađuje pružatelj usluga u skladu s čl. 6. st. 1. lit. f) OUZP-a. Osobito je dopušten prigovor na obradu podataka u svrhu izravnog oglašavanja.

III. Informacije o obradi podataka

Vaši podaci obrađeni prilikom uporabe naše internetske stranice bit će izbrisani ili blokirani čim se prestanu primjenjivati ​​u svrhu pohrane podataka, kada brisanje podataka nije u suprotnosti s bilo kojim zakonskim obvezama za vođenje evidencije i ako u nastavku nisu navedene informacije o pojedinačnim metodama obrade.

Podaci poslužitelja

Iz tehničkih razloga, a posebno radi osiguranja sigurne i stabilne internetske stranice, podaci se prenose nama ili našem pružatelju internetskog prostora putem vašeg internetskog preglednika. Ovim takozvanim datotekama dnevnika poslužitelja prikupljaju se, među ostalima, vrsta i verzija vašeg internetskog preglednika, operativni sustav, internetska stranica s koje ste prešli na našu stranicu (referentni URL), internetska stranica našeg internetskog mjesta koju posjetite, datum i vrijeme pojedinog pristupa te IP adresa priključka na internet s koje se upotrebljava naša internetska stranica.

Ti se podaci privremeno pohranjuju, ali ne zajedno s vašim ostalim podacima.

Pohrana se temelji na pravnoj osnovi iz čl. 6. st. 1. lit. f) OUZP-a. Naš je legitimni interes poboljšanje, stabilnost, funkcionalnost i sigurnost naše internetske stranice.

Podaci se brišu najkasnije nakon sedam dana ako ne postoji potreba za daljnjom pohranom u svrhu dokazivanja. U suprotnom su svi ili dio podataka izuzeti od brisanja dok se slučaj konačno ne razjasni.